hình ảnh cô và và cháu chơi ngoài sân

Giới thiệu về nhà trường

IMG20160420085018


1. Đặc điểm tình hình của nhà trường
Trường Mầm non Xuân Hội nằm trên địa bàn xóm Thái Phong 1 được thành lập từ năm 1998 theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân (UBND) Huyện Nghi Xuân ngày 24 tháng 8 năm 1998. Ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc; tập thể lao động xuất sắc, nhà trường đã được tặng nhiều Bằng khen của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, UBND huyện, phòng GD&ĐT. Tháng 7 năm 2007, nhà trường đã được công nhận trường Mầm non (MN) đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996-2000 (Mức độ I). Được công nhận lại vào tháng  năm 2013. Đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Chuẩn quóc gia mức độ 2 kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của đội ngũ Cán bộ, giáo viên và các cháu học sinh của trường liên tục được phát huy. Khẳng định được vị trí xứng đáng của mình, năm 2008 trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công nhận: Đơn vị văn hoá cấp Tỉnh. Đặc biệt năm học 2013 – 2014 trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Bộ giáo dục tằng bằng khen. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Đảng bộ tặng giấy khen, là chi bộ duy nhất của Đảng bộ được BCH Huyện uỷ tặng giấy khen về ciệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; năm 2016 được Huyện ủy Nghi Xuân tặng giấy khen chi bộ tiêu biểu 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Năm học 2021-2022 này trường được bố trí 20 giáo viên/10 lớp. Hiện nay trường có 3 CBQL, 1 nhân viên kế toán. Với tổng số học sinh toàn trường là 274 em; trong đó trẻ em 5 tuổi 106 em, trẻ em 4 tuổi 99 em, trẻ em 3 tuổi 75 em. Còn có 30 em chưa được đến trường do thiếu cô giáo.