UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN XUÂN HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

           Số: 06/TB- TrMN                                   Xuân Hội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

Căn cứ Quyết định Số 2615/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 8 năm 2020 Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học  2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021 cũng như văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác Khai giảng năm học mới.

Nay trường mầm non Xuân Hội xin thông báo đến quý phụ huynh: Sáng thứ 7 ngày 05 tháng 9 năm 2020, cho các cháu đến trường để dự lễ khai giảng năm học mới. Khi đi nhớ mang theo khẩu trang cho các cháu.

Vậy nhà trường thông báo để quý phụ huynh được biết.

Kính mong phụ huynh quan tâm đưa các cháu đến trường đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                Xuân Hội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                              

                                                                   Võ Thị Ngân

                                                                   (Đã ký)