THÔNG BÁO

UBND HUYỆN NGHI XUÂN

TRƯỜNG MN XUÂN HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

           Số: 05/TB- TrMN                                       

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2020 – 2021

 

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định Số 2615/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 8 năm 2020 Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học  2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

 

Trường mầm non Xuân Hội xin thông báo

 

Sáng ngày 01 tháng 09 năm 2017 các bậc phụ huynh cho các cháu đến tựu trường để nhận cô, nhận lớp.

Riêng đối với các cháu 3 tuổi (tức là các cháu sinh năm 2017) nhà trường chỉ xét tuyển được 75 cháu định biên cho 3 lớp. Đó là các cháu thuộc diện ưu tiên 9 cháu, số cháu còn lại là 66 cháu. Gồm các cháu sinh từ tháng 01 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017. Danh sách đã được niêm yết tại trường mầm non Xuân Hội

Vậy nhà trường thông báo để quý phụ huynh được biết.

Kính mong phụ huynh chú ý đưa các cháu tựu trường để chuẩn bị cho năm học mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

                                                                Xuân Hội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                          

                                                            Võ Thị Ngân

                                                                                                  (Đã ký)