TRƯỜNG MN XUÂN HỘI TỔ CHỨC “TUẦN LỄ SỨC KHỎE”

CHO TRẺ

 

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10, trường mầm non Xuân Hội đã tổ chức có hiệu quả “Tuần lễ sức khỏe” cho trẻ. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia phối hợp của các bậc phụ huynh, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo sức khỏe, tăng cường các điều kiện, cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vận động ở trường mầm non. Giúp cán bộ giáo viên nâng cao nhận thức, hiểu biết và kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non. Tiếp tục tăng cường các phương tiện, thiết bị, đồ dùng đồ chơi phát triển vận động cho trẻ.

          Thông qua hoạt động này trẻ được nâng cao các nhận thức, kỹ năng trong quá trình hoạt động ở trường mầm non. Sân chơi tổ chức đạt mục đích đề ra, đặc biệt huy động và tạo cơ hội cho nhiều trẻ ở các độ tuổi được tham gia. Sử dụng đa dạng bài tập phát triển các dạng vận động khác nhau (vận động thô, vận động tinh) phù hợp độ tuổi với những hình thức hấp dẫn, phong phú và sáng tạo.